História

Niekoľko významných míľnikov počas doterajšieho vývoja CMS Airis, ktoré ovplyvnili smerovanie vývoja.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

2004 - Redakčný systém Airis bol pôvodne vyvíjaný ako nástroj na generovanie online textových hier v prostredí webu. Prvá verzia bola releasnutá v decembri roku 2004. Plánovaná online hra nebola nikdy spustená. Postupným vývojom sa systém zmenil na veľmi jednoduchý nástroj, ktorý dokázal generovať stránky. Bola releasnutá prvá verzia s číslom v0.1.

2007 - Po troch rokoch sme upustili od vývoja online hry a nástroj sa začal používať výhradne na tvorbu stránok a internetových aplikácií.

2008 - V marci bola vyvinutá verzia 1.0, ktorá bola obhájená pred skúšajúcou komisiou na UKF Nitra v rámci bakalárskej práce. Pri obhajobe sa dbalo na správnosť návrhu a riešenia celého redakčného systému.
Na jeseň tohto roku bol redakčný systém Airis nainštalovaný na prvých weboch. (healthpro.sk, aceski.sk, vladozlatos.com)

2009 - Pokračovanie vo vývoji verzií v1.x. Okrem základných modulov, bolo možné pridávať rôzne nástroje, podľa klientových požiadaviek.

2010 - V júni bolo kompletne preprogramované jadro, preto sme začali označovať produkt ako v2.x. Boli použité niektoré knižnice Zend Frameworku, Airis sa stal vďaka tomu bezpečnejší. Boli prebraté všetky moduly a nástroje z verzií 1.x, no vo vývoji ďalších sa nepokračovalo.

2013 - V Apríli sa po takmer 3 ročnej prestávke rozbehol vývoj verzií v3.x. Zmenil sa vzhľad, ovládanie, funkcionalita. Boli prebraté všetky moduly a funkcie z predchádzajúcich verzií. Systém sa stal viac modulárny, pribudli rôzne nové moduly a komponenty, väčšia podpora externých knižníc. Najdôležitejšou novinkou je možnosť generovať viac webov z jedného redakčného systému, pričom každý z nich je možné inak konfigurovať. Viac informácií nájdete v prehľade verzií.

2014 - V decembri oslávil CMS Airis 10 rokov. Od tej doby sa výrazným spôsobom posunul vpred a stal sa vďaka niekoľkým modulom jedinečný na slovenskom trhu. Prečítajte podrobnejších informáciách v novinkách.