v3.4.8

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
Nový modul
Dobropisy Vytváranie dobropisov k objednávkam v e-shope.
Update modulu
Error reporter Zobrazenie a uchovávanie dát vo formáte json.
Iné
PHP 7.3 Optimalizácia CMS pre najnovšie PHP 7.3.
MySQL 5.7 Optimalizácia CMS pre najnovšiu verziu MySQL.
Composer Inštalácia knižníc pomocou Composer a využitie autoloadera.
Bugfix
E-shop Opravené zobrazenie prehľadu objednávok.