v1.4

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
  Dátum dokončenia: 03.08.2010
Update modulu
Pages Nová metóda getTreeValue() vráti hodnotu jednej vlastnosti pre všetkých potomkov id.
Gallery Premenované funkcie: selectRandomFoto(), selectFirstFoto().
Nová knižnica
Google Maps php API ku google maps, pre najnovšiu verziu máp (3.x).
Bugfix
Google Analytics Opravené čítanie dát z nastavení.
Google SiteMap Opravené čítanie dát z nastavení.
Pages Opravený výber dát pomocou selectChildren().