Newsletter

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Modul na rozosielanie hromadnej pošty. Správy sa posielajú používateľom, ktorí sa nachádzajú v databáze používateľov. Ak sú používatelia zaradení do rôznych distribučných zoznamov, tak je možné poslať správy iba konrétnej skupine.

SmartEmailing – automatické posielanie správa po uplynutí času od konkrétnej udalosti.

Pri definovaní vlastných správ sa newsletter posiela ako jednoduchý textový e-mail s obrázkami. Pokiaľ chcete posielať plne grafický e-mail, je potrebné nasadiť šablónu. Toto vykonáva administrátor alebo programátor webu. Následne je v danej šablóne môžete opakovane posielať newsletter.