Generovanie rôznych webov pre viaceré domény

Táto funkcia umožňuje generovať viacero webov z jedného redakčného systému. Všetky moduly sú pripravené na túto možnosť a dokážu spolupracovať buď so všetkými nainštalovanými doménami, alebo iba s jednou konkrétnou.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Funkcia viacero domén sa využíva najmä v prípadoch, keď vlastníte napríklad doménu stranka.sk a stranka.cz a chcete aby sa obe stránky upravovali na jednom mieste. Tiež sa táto funkcionalita využíva pri tvorbe tzv. mikrostránok (microsites), ktoré majú vlastnú doménu. Alebo vám jednoducho nainštalujeme dva a viac webov do jedného redakčného systému a budú to všetko plnohodnotné weby.

Všetky domény je možné individuálne nastavovať, zobrazovať v iných jazykoch, posielať vlastné správy pri e-mailovej komunikácii.

Pomocou nástroja domén si môžete sami nastaviť, ktoré stránky majú zobraziť preddefinované šablóny alebo zmeniť dočasne posielanie správy napríklad pri registrácii používateľov.