Ankety

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Modul na evidenciu ankiet. Poskytuje rôzne nastavenia a spôsoby hlasovania. Vzhľad ankety pripravujeme podľa klientovho zadania. Je možné ju skombinovať s inými modulmi, alebo vykonať pred a po hlasovaní ďalšie úkony.