Profil používateľa

Profil používateľa je miesto, kde sú sústredené všetky funkcie, ktoré súvisia s používateľmi.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Do profilu používateľa je možné pridať rôzne vaše funkcie, ktoré si navrhnete.

Prednastavené funkcie sú tie, ktoré sa používajú na správu používateľského účtu: zmena údajov, zaradenie do newslettra, zmena e-mailovej adresy s verifikáciou, zmena hesla. Sú súčasťou modulu autentifikácia používateľov na webe.

Pokiaľ prevádzkovateľ využíva moduly E-shop, Affiliate, Downloads, tak sú tieto nástroje a prehľady súčasťou profilu používateľa.