v0.9

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
  Dátum dokončenia: 15.01.2008

Rozsiahle zmeny v existujúcich moduloch, množstvo nových modulov a funkcií. Štandardizovaná architektúra všetkých modulov.

Nový modul
IP blocker Ochrana CMS Airis pred útokmi na databázu.
Types Nastavovanie typov stránok.
Properties Nastavovanie vlastnosti. Pridaných niekoľko druhov: jednoduché pole, textové pole, výberové pole.
SEO Možnosť generovať SEO URL priamo v CMS.
Navigation Prehľadný zoznam stránok, s možnosťou zobrazenia vetvenia stromu.
E-mail Databáza odoslaných e-mailov, s možnosťou vyhľadávania. Na odosielanie sa používa trieda htmlmimemail.
Forms Databáza odoslaných dát z webových formulárov.
Update modulu
Users Použitá HTTP autentifikácia na ochranu citlivých údajov.
Users Používatelia webu sa ukladajú do oddelených tabuliek od administrátorov.
Nová knižnica
DB connector Trieda na pripájanie do databáz, množstvo MySQL funkcií.
TinyMCE Nasadená základná verzia TinyMCE, bez akýchkoľvek úprav. Pri nastaveniach vlastností je možné zapnúť / vypnúť.
PhpCaptcha Vizuálna a audio captcha.
ColorPicker Knižnica na zobrazenie farebných kódov v hexadecimálnom tvare. Možnosť namiešať farby.