Košík

Základný prvok každého e-shopu, vieme prispôsobiť vzhľad a štruktúre vstupných údajov.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Možnosť pridať tovar, zmeniť jeho počet alebo odobrať z košíku, je samozrejmosťou. Vzhľad vieme prispôsobiť vašim požiadavkám. Je možné prispôsobiť rôznym štruktúram dát, ktoré sa majú taktiež pridať do košíka a majú byť súčasťou výslednej objednávky.