CMS Airis 3.0 beta2 is available

V poradí druhú beta verzia nášho redakčného systému Airis je pripravená.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

V tomto release bola vydaná druhá beta verzia nášho nového redakčného systému k nahliadnutiu a testovaniu pre bežných používateľov.

Okrem rôznych opráv boli doplnené aj nové moduly:

Bug fix:

  • tlačítka pre vloženie nových stránok sa zobrazujú aj v hlavnej stránke
  • URL súborov z neštandardizovaných priečinkov sa správne vygenerujú do stránok a newslettrov
  • pri posielaní formulárov sa zapamätajú dáta a nastavia sa chybové kódy pre jednotlivé vstupné formulárové prvky
  • aliasy sú presmerované hlavnú doménu
  • logujú sa informácie o neúspešných registráciách, prihlasovaniach a aktiváciách používateľa

New features:

  • v navigátore je možnosť preusporiadať zoznamy stránok
  • v nastaveniach domény sú uchované ID systémových stránok - nie je potrebné ich naďalej definovať ako konštanty
  • nástroj na čistenie a optimalizáciu DB
  • zadávanie úloh programátorovi a prehľad odoslaných úloh
  • možnosť vytvárať ďalšie priečinky medzi súbormi

Vydanie prvej stable verzie odhadujeme na máj 2013.