CMS Airis 3.0 released

Redakčný systém Airis 3.0 je oficiálne vonku. Pracujeme na online návode a video návodoch.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Dňa 8. mája 2014 bola releasnutá prvá verzia 3.x rady vychádza so základnou funkcionalitou, ktorá sa v rade 2.x najčastejšie používala.

Systémové požiadavky:

 • OS: Linux
 • Server: Apache 2<
 • Databáza: MySQL 5<
 • PHP 5.3<
 • Vypnuté SafeMode
 • Možnosť meniť DOCUMENT_ROOT
 • Vypnuté Magic Quotes
 • Zend Guard Loader

Použité technológie a knižnice:

 • ZendFramework 1.12.3
 • jQuery: 1.8.3
 • jQueryUI: 1.9.2
 • facnyBox: 2.1.3
 • TinyMCE: 3.5.8
 • TinySort 1.4.29

Changelog 2.7 => 3.0:

 • zjednodušená navigácia v celom systéme
 • upravený object model pre všetky moduly
 • prístup ku všetkým knižniciam pomocou triedy cms
 • nový template systém, použiteľný aj pri custom nástrojoch
 • Moduly:
  • Modul installer - možnosť inštalovať nové moduly a nástroje
  • Components - pridávanie nových komponentov, ktoré sú použiteľné v celom systéme
  • Resubmit - možnosť lognúť chyby pri posielaní formulárov a znovu predvyplniť formulár pri neodoslaní formulára
  • SEO - rôzne nástroje na úpravu webu pre optimalizovaný výstup
  • User groups - vytvorené skupiny používateľov a možnosť nastavovať práva
  • WebFTP - zjednodušený a zjednotený spôsob ukladania súborov pri stránkach, newslettroch a používateľoch.
  • Fotogalérie - úprava poradia fotiek
  • Objednávky - preprogramovaný modul, na základe skúseností boli optimalizované nákupné procesy
  • Kurzový lístok - sťahuje aktuálne kurzy, ktoré sa používajú aj pri objednávkach, jazykových mutáciách a vystavovaní faktúr v iných menách
  • Entity - evidencia entít pre jednotlivé moduly
  • Stavy - evidencia stavov a možnosť definovať workflow
  • Zadania - zadania úloh poslané priamo zo systému
  • Archív stránok - pri každej úprave sa uloží kópia stránky do archívu, z ktorého je možné následne dáta obnoviť
  • Log udalostí - log je rozšírený do všetkých modulov a procesov, ktoré sa vykonávajú na strane webu
 • Komponenty:
  • Captcha - implemetované 3 rôzne captche, ktoré je možné jednoducho zmeniť
  • Upload - uplod komponenta, ktorá zabezpečí resize obrázkov

K novej verzii pripravujeme aj online návod na použitie. Bude obsahovať a video návody, ktoré budú súčasťou redakčného systému.