CMS Airis 3.1 released

V novej verzii redakčného systému Airis 3.1 sme sa sústredili na doplnenie modulov z dvojkovej rady a odstránenie chýb.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Dňa 28.6.2013 sme releasli novú verziu nášho redakčného systému. V tabuľke nižšie sú podrobnejšie informácie.

Nový modul
Installer tool modul na inštaláciu nástrojov projektu
Options modul na správu príznaku. Boli sem presunuté príznaky z modulov a komponentov.
Private messages Posielanie súkromných správ medzi používateľmi. Možnosť nastaviť notifikáciu na e-mail.
Templates možnosť prehliadať a uploadovať templaty priamo pomocou redakčného systému, implementovaný syntax highlighter
Update modulu
E-mail Možnosť definovať SMTP server pre odosielanie pošty.
Installer component zobrazovanie príznakov zabezpečuje modul options
Installer module zobrazovanie príznakov zabezpečuje modul options
Newsletter modul bol presunutý do kategórie "Marketing"
Private messages Možnosť rozoslať hromadne súkromné správy všetkým registrovaným používateľom, alebo iba niektorým skupinám.
Settings všetky nastavenia sa ukladajú do jedného súboru project.ini. Ostatné konfiguračné súbory boli zmazané.
User groups Doplnené rôzne kontroly na práva používateľov. Pridaná funkcia na doplňovanie špeciálnych práv jednotlivých modulov.
Nová knižnica
Facebook Sú implementované všetky dostupné pluginy z facebook stranky a tiež php api s verziou 3.2.2.
Gmap 3 Gmap 3 v5.1.1 - jQuery knižnica, pre uľahčenie práce s google maps
Snippet Snippet 2.0 - syntax highlighter (http://www.steamdev.com/snippet/)
TinyMCE Je kompletne implementovaná verzia 4.0b3. Pridaný nový plugin na správu súborov.
Update knižnice
cmsPager, listCreator implementovaný pager, ktorý využíva dotaz limit a limit offset na úrovni databázy. Vyriešil sa tím problém stránkovania pri obrovskom množstve dát. Vrámci tohto update, bolo nutné upraviť aj object model pre všetky zoznamy.
cmsTemplate načítavanie skriptov z nástrojov
listCreator Doplnené funkcie pre jednoduchšie použitie stránkovania.
Upgrade knižníc
FancyBox FancyBox 2.1.4
FancyBox FancyBox 2.1.5
jQuery jQuery 2.0
jQuery jQuery 2.0.2
jQueryUI jQueryUI 1.10.3
TinyMCE TinyMCE je možné prepínať medzi poslednými verziami rád 3 a 4
TinyMCE TinyMCE 4.0 stable verzia
TinySort TinySort 1.5.2
Iné
Vytvorená nová kategória modulov Marketing.
Preddefinovaný template
404 template inteligentná 404 stránka. Zistí aké má web naprogramované funkcie a podľa toho zobrazí nástroje na dohľadanie požadovanej stránky.
Odstránené chyby
cmsTemplate Ľavý stĺpec sa už nezmenšuje pri zmenách veľkosti okna.
config.php v nastaveniach sa neukladá doména. nebolo možné sa prihlásiť k používateľskému účtu. Nová funkcia getCookieDomain(), ktorá vráti názov domény do session a cookie.
HP Box Opravené zobrazovanie HP boxov na úvode - vytvorená funkcia na build HTML pre box
Newsletter Pri posielaní cez skrytú kópiu sa e-mail pošle už iba na 100 adries naraz.
Pages V detaile každej stránky sa zobrazuje tlačítko na vloženie novej stránky.
Pages archivovanie stránok je presunuté a vykonáva sa až po post submit triggeri.
Users Loguje sa správny údaj, keď používateľ zle vyplní meno a heslo pri prihlasovaní.