CMS Airis 3.2 released

Doplnenie nových funkcií do existujúcich modulov, nové nástroje a prehľady.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
Nový modul
Counter Počítadlá rôznych udalostí. 2013-07-21 22:19:06
Invoice profiles Možnosť vo faktúrach nastaviť fakturačný profil. Fakturačný profil obsahuje fakturačné údaje predávajúceho. 2013-07-24 02:35:21
Update modulu
Discussion Zasiela info na nastavenú adresu, keď pribudne nový príspevok. 2013-09-15 17:42:19
E-shop V zozname tovaru sa zobrazujú položky aj bez EAN kódu. 2013-07-20 10:51:01
E-shop Pribudol prehľad objednávok za určité obdobie a možnosť vygenerovať PDF so všetkými objednávkami za zvolené obdobie. Upravené štýly nákupného procesu. Pribudli 2 nové stavy objednávok: Meškanie platby, Meškanie objednávky. Stavy objednávok sa automaticky prepínajú, na základe meškania platieb / dodávok. Farebné rozlišovanie stavov objednávok. Odosielanie e-mailov klientovi pri zmene stavu objednávky. 2013-09-15 17:45:40
Nastavenia Možnosť rôznych nastavení pre jednotlivé domény. Znamená to ešte väčšiu flexibilitu nastavení. 2013-07-20 16:21:39
Newsletter Posielanie príloh a obrázkov ako súčasť e-mailu. 2013-09-15 18:03:52
Pages Pribudli nové statické metódy: selectCountOneTypeChildren(), selectCountPagesByProperty(), selectPagesWithState(), selectPageListFrom(), selectPagesByProperty(), exists(), getTreeValue(), selectSomeParentID() 2013-07-20 10:56:18
Pages Pribudli nové vlastnosti: anketa, počítadlá, diskusie 2013-08-19 22:06:08
SEO Nástroj na logovanie a opravu neexistujúcich stránok a súborov. 2013-09-15 18:06:46
SEO host Možnosť meniť stav domény, zobrazujú sa iba aktívne. Pasívne sa zobrazujú prihláseným používateľom, ktorí majú prístup do CMS Airis. Všetky ostatné sa nezobrazujú. 2013-07-23 00:35:11
Nová knižnica
Calendar Knižnica na generovanie kalendárov. 2013-07-21 20:19:59
cmsMetric Metódy knižnice: address(), cmToIn(), gps(), gpsDecToDms(), gpsDmsToDec(), inToCm(), volumeConvert(), weightConvert() 2013-09-15 17:34:12
Exports Exporty do najčastejšie používaných formátov: csv, xls, xml, rss, atom. 2013-07-28 01:25:30
jQuery Selectboxes jQuery Selectboxes 2.2.4 2013-07-20 11:58:54
Update knižnice
cmsArray Pribudli nové metódy: toXML() 2013-09-15 17:28:41
cmsHeader Pribudli nové metódy: csv(), js(), png(), temporaryRedirect(), temporaryUnavailable(), xls() 2013-09-15 17:30:53
cmsHTML Pribudli nové metódy: emailLink() 2013-09-15 17:31:36
cmsPrice Upravené nastavovanie akciovej ceny. Prerátavanie cien medzi jednotlivými menami. Metóda removeFormating() sa stala statickou. 2013-09-15 17:37:19
cmsString Pribudli nové metódy: itemsReplaceString(), getItemFromExplodedText() 2013-09-15 17:28:41
cmsUrl Nová metóda getCookieDomain(). 2013-07-20 10:48:46
cmsUrl Pribudli nové metódy: full() 2013-09-15 17:39:14
Google Analytics Doplnené triedy pre elektronický obchod. 2013-07-20 10:44:39
Page archive Možnosť nastaviť počet archivovaní stránok a čas ich automatického zmazania. 2013-07-22 02:04:44
Upgrade knižnice
jQuery jQuery 2.0.3 2013-07-20 11:42:36
TinyMCE TinyMCE 4.0.2 2013-07-20 11:55:38
Iné
Ľavé menu redakčného systému sa pohybuje pri scrollovaní stránky. 2013-07-20 18:39:00
V šablóne redakčného systému sa nad ľavým menu zobrazuje formulár pre skok na ID stránky. 2013-09-15 17:25:11
Preddefinovaný template
Bug
Forms Nekontroloval sa obsah hodnoty tmp_required. Pre uvedené nevyplnené polia vypíše chybovú hlášku "Povinný údaj.". 2013-07-20 10:41:20
Google Maps Každé info okno má odteraz vlastný javascript identifikátor. 2013-07-20 10:52:14
listCreator Do listCreator triedy boli pridané metódy: setURL, setPageRange, setItemCountPerPage. Ponastaveni týchto hodnôt treba zavolať metódu usePager 2013-07-20 10:37:56