CMS Airis 3.3 released

Nové moduly, aktualizované knižnice, prvý spoplatnený modul. Toto všetko nájdete v našom novom redakčnom systéme.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Dňa 16. februára 2014 sme releasli novú verziu CMS Airis s označením 3.3.

Voči predchádzajúcej verzii sme urobili niekoľko zmien. Boli zjednotené CSS a Javascript prvky, čím sa zjednodušilo vytváranie modulov a nástrojov.
Vytvorili sme nové kategórie modulov: SEO, Marketing. Boli sem presunuté existujúce a doplnené nové moduly.

Nový modul, ktorý by sme chceli viac popísať je modul Affiliate. Jedná sa o plnohodnotne prepojený modul s modulmi používateľov a e-shopom. Na použitie veľmi jednoduchý s rôznymi prehľadmi a nastaveniami.
Viete ho používať pre single level marketing (SLM) ako aj pre multi level marketing (MLM).

Nová verzia 3.4 je naplánovaná na koniec augusta 2014, v ktorej prinesieme množstvo nových modulov a rozšírenie funkcií Toolbaru pre jednoduchšie používanie.

Nový modul
Downloads Vytváranie skrytých downloadov. Sú prístupné konkrétnemu používateľovi. Je možné nastaviť rôzne parametre pre daný súbor a limitovať počet stiahnutí.
JW Player Implementované verzie 5 a 6. Možnosť prepnúť použivanie v nastaveniach.
Domains Z modulu SEO bolo nutné vylúčiť niektoré nástroje, preto vznikol práve tento modul. Boli sem presunuté všetky nástroje, ktoré ovplyvňujú stránky na viac globálnej úrovni.
BackLink organiser Projekt bol zabudovaný ako modul do CMS Airis. Boli doplnené rôzne vylepšenia pôvodného nástroja a ponúka omnoho lepší prehľad.
Affiliate Marketingový nástroj pre elektronické obchody. Možnosť generovať rôzne druhy kampaní, pridávanie bannerov v rôznych veľkostiach, generovanie QR kódov a prehľady o výkonnosti jednotlivých kampaní.
Wizards Wizardy slúžia na zjednodušenie inštalovania používateľského rozhrania pre jednotlivé moduly.
Update modulu
Pages Integrovaný jwPlayer. Funguje aj s HTML5 video tagom.
Types Možnosť definovať trigger pre zmazanie stránky.
Users Možnosť definovať trigger pre registráciu a aktiváciu používateľského účtu.
Users Možnosť prihlasovať sa pomocou Facebook účtu.
SEO - 404 Možnosť importu dát z Google Webmaster tools, hľadať a nahradiť časti URL, hromadného priradenia ku konkrétnej stránke.
Users Ako identifikačný prvok je možné použiť aj e-mailovú adresu.
Pages Pribudol nový typ vlastnosti ID stránky.
E-shop Nová funkcionalita história objednávok. Prehľad o zmenách stavu objednávok a e-mailovej komunikácii v objednávkach.
Settings Pri vložení novej domény do správy sa nastavenia vygenerujú automaticky z default nastavení, ktoré sú vložené pri jednotlivých moduloch, komponentoch a nástrojoch.
Search Vyhľadávanie je upravené pre jednoduchšie používanie a je doplnená funkcionalita pre používateľa, tak aby vedel ovplyvniť obsah fulltextu. Vyhľadať okrem dát samotnej stránky môžeme aj pomocou hodnoty číselníkov, a obsahu nadradených stránok a pod stránok. Server je menej vyťažený a výsledky hľadania sa zobrazujú v omnoho kratšom čase.
E-shop V nastaveniach je možné určiť minimálnu cenu objednávky a minimálnu cenu pre dopravu zdarma.
Navigation Použité nové stránkovanie cmsPager, ktoré urýchlilo načítavanie stromov s veľkým počtom stránok.
Translates Ak sa nájde nepreložené slovo z generovaných chybových hlášok, doplní sa automaticky do záznamu prekladov pre web.
SEO - 404 Hromadné odstraňovanie lognutých odkazov.
Pages Pridané nové typy vlastností: číslo, spôsob platby
Users Možnosť prihlasovať sa pomocou Google účtu.
Nová knižnica
On The Snow Prepojenie so službou On The Snow.
Heureka Funkcionalita pre posielanie informácií do heureka.sk o objednávkach, na základe ktorých označuje elektronický obchod ako zákazníkmi overený.
jQuery Upload Nasadená najnovšia verzia 9.5.6. Je možné pomocou nastavení CMS zvoliť, ktorá komponenta sa bude používať.
Update knižnice
cmsString Pribudli nové metódy: strReplaceOnce()
generalObject Pribudli nové metódy: enableSystemSave()
cmsFiles Pribudli nové metódy: upload()
Upgrade knižnice
TinyMCE TinyMCE 4.0.7
TinyMCE TinyMCE 4.0.11
TinyMCE TinyMCE 4.0.12
TinyMCE TinyMCE 4.0.16
jQuery jQuery 2.1
jQueryUI jQueryUI 1.10.4
Bug
SEO Opravené názvy stĺpcov pri prehľadávaní logu neexistujúcich stránok.
E-shop Posielanie e-mailu presunuté pred payment trigger.
Entities Opravený výber zoznamu entít na základe typu entity.
IP Blocker opravené stránkovanie pre detail IP adresy
Settings Pri uložení nastavení v inštaláciách sa vymazávali nastavenia domén.