Spustený vývoj CMS Airis 3.0

Začali sme pracovať na novej verzii nášho redakčného systému Airis. V novinkách Vás budeme informovať o zmenách a nových funkciách.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Po ročnej prestávke vývoja dvojkovej rady CMS Airis, sme sa rozhodli, že vývoj nových modulov úplne pozastavíme a sústredíme sa na tvorbu novej rady. Postupne Vás budeme oboznamovať s novinkami a zmenách v systéme.

Cieľom novej série je systém sprehľadniť a zjednodušiť tak ovládanie pre našich klientov. Pracujeme na novom spôsobe vkladania a úpravy dát.
Všetky existujúce moduly v druhej rade budú dostupné aj v tretej rade. Ich funkcie však budú rozšírené o pripomienky a nápady, o ktorých nás informovali naši klienti.

Z programátorského hľadiska chceme aby bol nový redakčný systém Airis viac flexibilný. Opäť budeme využívať časti Zend Frameworku, čiže programátor má na výber, akým spôsobom web stránku naprogramuje. Pravidelná aktualizácia JavaScriptových knižníc. Systémové požiadavky ostávajú nezmenené.

Niektoré pripravované novinky:

  • nastavovanie práv používateľov
  • log činnosti používateľa vo všetkých moduloch
  • nové vlastnosti stránok
  • možnosť inštalácie modulov
  • nový modul elektronického obchodu
  • jazykové mutácie CMS