Spustili sme vývoj CMS Airis 4

Kvôli neustálemu rozširovaniu redakčného systému a zmene celkového trendu poskytovania služieb sme dospeli do bodu, kedy súčasná verzia neumožňuje flexibilne vytvárať nové nástroje. Taktiež boli ohlásené nové technológie, ktoré v plnej miere využívame. Preto sme sa rozhodli začať s vývojom novej rady, ktorá nahradí aktuálnu.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

CMS Airis 3 a jej verzie ponúkame už od mája roku 2013. Od tejto pre nás dôležitej udalosti sa toho veľa zmenilo. Azda najväčšou zmenou je dopyt firiem po systémoch, ktoré nielen že umožnia predávať ich produkty, ale poskytnú čo najviac užitočných informácií o tom, ako sa návštevníci správajú, o čo majú záujem aby ich mohli osloviť s konkrétnou ponukou.

Pred niekoľkými mesiacmi sme sa pustili do vývoja nového modulu CRM. Navrhli sme efektívny spôsob ako modul bude fungovať, tiež sme navrhli jednoduchý spôsob ako si majiteľ stránky sám určí, ako bude hodnotiť používateľov progress. Problém však nastal pri implementácií. Modul vyžaduje obrovské množstvo úprav a zmien v iných, existujúcich moduloch.
Okrem modulu CRM bolo obmedzovaných aj niekoľko ďalších modulov a implementácia zmien si vyžiadala veľa zbytočného programovania.

Tento rok bolo ohlásených niekoľko nových technológií, ktoré vo väčšej, či menšej miere využívame.

 • PHP 7
 • Zend Framework 3
 • Bootstrap 4
 • TinyMCE a spojenie sa s Ephox

Na základe týchto skutočností sme sa rozhodli, že sa pustíme do vývoja novej rady.

CMS Airis 4 a čo môžete očakávať:

 1. najnovšie web technológie spomenuté vyššie
 2. nový GUI s HTML5, jQuery knižnicou Airis a responzívnym dizajnom
 3. personalizácia - prispôsobenie systému vlastným potrebám a spôsobu používania
 4. aktivita používateľov - prehľad o všetkých používateľoch, ktorí vykonali akúkoľvek aktivitu na webe
 5. štatistiky - prehľad o všetkom, čo sa na stránkach udialo
 6. širšie využitie Google služieb priamo v Airise
 7. nové moduly a funkcie
 8. používateľská príručka

Programátorov poteší:

 1. PHP 7 a používanie namespace
 2. zvýšenie výkonu - testovanie, optimalizácia vlastných PHP funkcií a MySQL dopytov
 3. užšie prepojenie so Zend Framework a použitie iba nevyhnutných knižníc v základnej inštalácii
 4. Airis jQuery knižnica
 5. programátorská príručka

Nový Airis 4 plánujeme spustiť po oficiálnom vydaní všetkých spomenutých technológií a najskôr v máji roku 2016.
Rada 3 nebude ďalej vyvíjaná a podpora sa ukončí rok po vydaní rady 4.