Ukončenie podpory CMS Airis rady 1.x a 2.x

Ukončenie podpory starých verzií CMS Airis. Odporúčame používateľom verzií rady 1.x a 2.x aby vyžiadali aktualizáciu čo najskôr.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Oznamujeme všetkým našim klientom, ktorý majú stále nainštalovaný redakčný systém Airis vo verziách 1.x a 2.x., že ku dňu 1.7.2014 zastavíme podporu starších verzií redakčných systémov.

V praxi to znamená, že pre tieto staršie systémy sa naďalej nebudú vyvíjať nové aktualizácie a odporúčame prejsť na vyššiu verziu (3.x). Všetky úpravy systému budú účtované ako servisné zásahy na danej web stránke. Taktiež neposkytujeme, žiadne ďalšie inštalácie spomínaných verzií redakčného systému.

Právne vzťahy týkajúce sa redakčného systému sa nemenia a platia všeobecné licenčné podmienky.