Preklady webu

Nástroj, ktorý používame pri jazykových mutáciách web stránok, najmä v prípadoch kedy nie je potrebné prekladať celé články, ale iba jedno či dve slová.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Pri častých úpravách stránok sa stáva, že pri viacjazyčných weboch sa zabudne na preklad formulárových prvkov, či chybových hlášok. Pomocou tohto nástroja si viete upraviť všetky texty na vašej stránke, ktoré nie sú súčasťou obsahu stránky.