Databáza odoslaných e-mailov

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Máte prehľad o tom, aké e-maily boli odoslané z vašej web stránky, z akej adresy odchádzali a kam boli zaslané. Viete skontrolovať ich obsah, či bola správa správne odoslaná.