Aktualizácia URL

Nástroj určený na migráciu obsahu medzi rôznymi doménami, alebo oprava URL adries pri reorganizovaní kategórií stránok.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Nástroj na aktualizáciu všetkých URL pre stránku. Je priamo prepojený s modulom na evidenciu stránok. Máte možnosť meniť si URL, pod ktorou sa bude konkrétna stránka zobrazovať. Môžete pridať presmerovania neexistujúcich stránok na existujúcu a veľa ďalších funkcií, ktoré udržia každý odkaz „živý“.