Prepojenie s účtovným systémom MRP (MRP connector)

Prepojenie s účtovným systémom MRP smerom do Airisu aj opačne.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Objednávky z e-shopu sa dajú preniesť do účtovného systému MRP. Pri exporte sa generujú súbory, ktoré si môžete importnúť. Prenášajú sa objednávky a adresy klientov.

Je však tiež možné importnúť všetky dáta z MRP do Airisu.