Objednávky

Súčasť modulu e-shop, kde máte prehľad o objednávkach, informujete o zmenách stavu, nastavovanie rôznych automatík.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Prehľad o všetkých objednávkach, možnosť ručnej zmeny stavov. Po správnom nakonfigurovaní je možné nechať systém automaticky posielať e-maily o stavoch a ich samotné prepínanie. Prehľady o stavoch, spôsobe fakturovania, ceny, akcii, objednanom tovare, klientovi, histórii, ...