Registrácia používateľov

Vytváranie používateľských účtov na vašej stránke. Zaraďovanie do rôznych kategórií, skupín, newslettrov a to všetko podľa potrieb klienta.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Registrovaných používateľov je možné zaraďovať do rôznych kategórií, registračné údaje si volíte sami podľa potrieb, povinné sú iba e-mail a heslo. Pri registrácii je možné účty zaraďovať do distribučných zoznamov pre následné posielanie newslettra, alebo vykonať rôzne iné funkcie, podľa vašich potrieb.

Pre novú registráciu je možné vyžiadať aktiváciu, alebo jednoducho automaticky aktivovať. Taktiež sa dá nastaviť automatické prihlasovanie po registrácii, alebo aktivácii.