Žiadosť o aktivačný kód

Pri strate aktivačného kódu, alebo ak kód už stratí platnosť, môžete požiadať o nový kód.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Pokiaľ si používateľ neaktivuje svoje konto a jeho aktivačný kľúč stratí platnosť, môže požiadať o vygenerovanie aktivačného kódu. Kód sa posiela na e-mailovú adresu používateľa.