v0.2

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
  Dátum dokončenia: 02.01.2005
Nový modul
Template Nastavovanie skinov hry v používateľskom účte.
Update modulu
Users Ukladanie rôznych príznakov používateľov.