v0.6

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
  Dátum dokončenia: 26.12.2006
Nový modul
Pages Pridaná možnosť uploadu obrázku a súboru. Javascriptové kontroly chýbajúcich povinných údajov.