A-Z index

Funkcia na sprehľadnenie rôznych zoznamov údajov z databázy, triedenie podľa abecedy.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Využíva sa najmä pri zobrazení slov slovníka, mien autorov, kníh a pod. Je to abecedne zoradený zoznam dát, ktoré sa zobrazia po zvolení buď iba prvého písmena, alebo prvých niekoľko písmen slova.

Napomáha k zrýchleniu vyhľadávania dát a sprehľadneniu veľkého množstva údajov.