Archív stránok

Zoznam zmien jednotlivých stránok, s možnosťou vyhľadávať a pracovať s archivovanými dátami.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Všetky zmeny, ktoré vykonávate pri úprave stránok sa zaznamenávajú a sú dostupné pre sledovanie jednak sledu úprav.

V takto archivovaných dátach je možné vyhľadávať, zistiť kto a kedy zmenu vykonal. Dáta je možné obnoviť, či už prepísaním aktuálnej stránky, alebo vytvorením kópie stránky, bez ohľadu či bola iba zmenená, alebo zmazaná.