v3.0.0

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Nová verzia redakčného systému. Používa celkom novú architektúru modulov, tried, funkcií. Vyvíjaný s použitím najnovších knižníc tretích strán. Zjednodušená navigácia v celom systéme a nový template systém, použiteľný aj pri custom nástrojoch.

Nový modul
Modul installer Možnosť inštalovať nové moduly a nástroje.
Components Pridávanie nových komponentov, ktoré sú použiteľné v celom systéme.
Resubmit Možnosť lognúť chyby pri posielaní formulárov a znovu predvyplniť formulár pri neodoslaní formulára.
SEO Rôzne nástroje na úpravu obsahu webu pre optimalizovaný výstup.
User groups Vytvorené skupiny používateľov a možnosť nastavovať práva.
Currencies Kurzový lístok sťahuje aktuálne kurzy, ktoré sa používajú aj pri objednávkach, jazykových mutáciách a vystavovaní faktúr v iných menách.
Entities Evidencia entít pre jednotlivé moduly.
States Evidencia stavov a možnosť definovať workflow.
Tasks Zadania úloh poslané priamo zo systému.
Page archive Pri každej úprave sa uloží kópia stránky do archívu.
Update modulu
WebFTP Zjednodušený a zjednotený spôsob ukladania súborov pri stránkach, newslettroch a používateľoch.
Gallery Úprava poradia fotiek pomocou drag&drop.
E-shop Preprogramovaný modul, na základe skúseností boli optimalizované nákupné procesy.
Log udalostí Log je rozšírený do všetkých modulov a procesov, ktoré sa vykonávajú na strane webu.
Nová knižnica
Upload Upload komponenta, ktorá zabezpečí resize obrázkov.
Update knižnice
cmsCaptcha Implemetované 3 rôzne captche, ktoré je možné jednoducho zmeniť.
Zend Framework Zend Framework 1.12.3
jQuery jQuery 1.8.3
jQueryUI jQueryUI 1.9.2
jQuery FancyBox jQuery FancyBox 2.1.3
TinyMCE TinyMCE 3.5.8
jQuery TinySort jQuery TinySort 1.4.29