v3.3.0

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Voči predchádzajúcej verzii sme urobili niekoľko zmien. Boli zjednotené CSS a Javascript prvky, čím sa zjednodušilo vytváranie modulov a nástrojov.
Vytvorili sme nové kategórie modulov: SEO, Marketing. Boli sem presunuté existujúce a doplnené nové moduly.

Nový modul, ktorý by sme chceli viac popísať je modul Affiliate. Jedná sa o plnohodnotne prepojený modul s modulmi používateľov a e-shopom. Na použitie veľmi jednoduchý s rôznymi prehľadmi a nastaveniami.
Viete ho používať pre single level marketing (SLM) ako aj pre multi level marketing (MLM).