v3.4.0

V tomto release sme sa zamerali na optimalizáciu zdrojového kódu. Všetky moduly sú pripravenými rovnakými štandardmi. Použili sa nové knižnice (bootstrap, awesome fonts) a upravil sa GUI. Odstránilo sa veľké množstvo chýb.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
Nový modul
appLog Knižnica cmsLog bola premenovaná na appLog a vytvorili sme z neho oddelený modul.
appCleanup Čistenie aplikácie od nekonzistentných dát.
Ratings Hodnotenia produktov, článkov, alebo používateľov.
Update modulu
E-shop Doplnená možnosť definovať state change trigger. Tzn. pri každej zmene stavu objednávky sa može niečo vykonať.
Users Prihlasovacie meno sa už naďalej nebude používať. Mená nastavené v username boli presunuté pod nick. Odstránená metóda auth::selectIdByUsername().
Page move Doplnená funkcionalita na výber konkrétnych stránok, ktoré budú presúvané.
Translates Preklady javascriptu sa ukladajú do priečinku translates.
Licences Pripojenie na nový licenčný server pomocou licenceConnector triedy.
Page move Vypnuté rekurzívne zobrazenie presúvaných / kopírovaných stránok.
Users Pridaný authentication trigger, ktorý uľahčí zmenu spôsobu prihlasovania.
E-shop Kroky 2 a 3 nákupného procesu boli vymenené.
appLog Do detailu výpisu bol doplnený text, ktorý sa zobrazuje aj v zozname a zaznamenané chyby sú preložené do zrozumiteľných správ.
Dostupnosť domén Pre obsadené domény pridaný výpis DNS záznamov.
SEO Tools Duplicitný obsah dát bol premenovaný na "Dôležitý obsah stránok", okrem duplicitného obsahu umožňuje hľadať aj nevyplnené dáta.
E-shop Do objednávky sa ukladá aj ID domény, vďaka čomu nie je potrebné prihlásiť sa pod príslušnou doménou a tak ich vybavovať. Nástroj na import výpisu z banky, pomocou ktorého je možné hromadne označiť objednávky ako uhradené. Podporované banky: VÚB Banka a.s.
Property types Do komponenty galérie boli pridané ďalšie prvky. Vytváranie a mazanie priečinkov, znovu načítavanie ID galérii. ID galérie sa už automaticky nepredvypĺňa.
Nová knižnica
SSL Nová knižnica na prácu s SSL šifrovaním
Font Awesome Font Awesome 4.2.0
appWidgets Sú v nej vytvorené rôzne funkčné bloky, ktoré sa zobrazujú na úvodnej stránke CMS.
Google Chart Generovanie ColumnChart verzie grafu.
appSettings Funkcie a metódy na xDomain prácu s s nastaveniami.
eCard PHP trieda na komunikáciu s online platobnou bránou VUB Banky.
Update knižnice
cmsUrl Pribudli nové metódy: getLinkContentCURL(), getLinkContentSocket().
jQuery Bootstrap jQuery Bootstrap 3.3.1
appButtons Zmena v spôsobe generovania tlačítiek. Buttony generujú iba šablónu a všetky sa zobrazujú pomocou HTML funckie.
appHeader Pribudli nové metódy: isJson()
jQuery jQuery 2.1.3
TinyMCE TinyMCE 4.1.7
jQuery NerveSlider jQuery NerveSlider 9.4
Gallery V detaile galérie sa zobrazuje jej ID. Po uložení galérie sa vypíše informácia.
appArray Pribudli nové metódy: escape().
appButtons Pribudli nové metódy: upload(), overview().
appString Pribudli nové metódy: hasHTML().
appDate Pribudli nové metódy: monthRangeCount().
appTranslate Jazykové mutácie CMS Airis sa ukladajú do databázovej tabuľky.
Template
Template Integrovaný bootstrap a font awesome.
Bugfix
Affiliate Pri ukladaní nastavení sa do logu vkladala zlá správa.
Licences Pri potvrdzovaní prečítania podmienok pre použitie sa verzia Airisu porovnávala s nesprávnym údajom.
Settings V správe o ukladaní nastavenia, sa nenachádzal údaj, ktorá doména bola upravovaná.
Module installer Link na vloženie nového scriptu mal vygenerovanú nesprávnu URL.
Tool installer Link na vloženie nového scriptu mal vygenerovanú nesprávnu URL.
Pages Otvorenie stránky, ktorej ID neexistuje, spôsobovalo databázovú chybu. Hodnota textovej vlastnosti bola zle "escapnutá", hodnota sa nezobrazila celá.
Page archive V archíve stránok sa zobrazoval pomocný výpis pre programátora.
Domains Opravené názvy logov.
SEO URL Opravené názvy logov.
Users Pri opätovnom posielaní aktivačného kódu sa nastavoval nesprávny odosielateľ do logu.
Gallery Pri zmazaní jedného obrázku sa zmazala celá galéria.
Newsletter V skupinách newslettra sa zobrazovali všetky entity.
Dostupnosť domén Bol nastavený nesprávny typ DNS záznamu.
Modul installer Link na úpravu skriptu bol nesprávne vygenerovaný. Bolo možné vytvoriť viac indexov a tiež skripty bez indexu.
Tool installer Link na úpravu skriptu bol nesprávne vygenerovaný. Bolo možné vytvoriť viac indexov a tiež skripty bez indexu.
E-shop Opravené tlačítka pridať tovar a zľavu, keď objednávka neobsahuje žiadny tovar.
SEO URL archive Pri vkladaní URL s nesprávnym formátom sa zmazalo nastavenie hlavnej URL, pod ktorou sa stránka zobrazovala.
Navigation V navigácii sa nezobrazovali stránky, ktoré mali dátum zotriedenia väčší ako aktuálny.
appUrl Metóda temporary smerovala do neexistujúceho priečinku.
Forms V odoslanom formulári sa objavuje položka csrf: Array.