v3.2.0

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
Nový modul
Counter Počítadlá rôznych udalostí.
Invoice profiles Možnosť vo faktúrach nastaviť fakturačný profil. Fakturačný profil obsahuje fakturačné údaje predávajúceho.
Update modulu
E-shop V zozname tovaru sa zobrazujú položky aj bez EAN kódu.
Pages Pribudli nové statické metódy: selectCountOneTypeChildren(), selectCountPagesByProperty(), selectPagesWithState(), selectPageListFrom(), selectPagesByProperty(), exists(), getTreeValue(), selectSomeParentID()
Nastavenia Možnosť rôznych nastavení pre jednotlivé domény. Znamená to ešte väčšiu flexibilitu nastavení.
SEO host Možnosť meniť stav domény, zobrazujú sa iba aktívne. Pasívne sa zobrazujú prihlaseným použivateľom, ktorí majú prítup do CMS Airis. Všetky ostatné sa nezobrazujú.
Pages Pribudli nové vlastnosti: anketa, počítadlá, diskusie
Discussion Zasiela info na nastavenú adresu, keď pribudne nový príspevok.
E-shop Pribudol prehľad objednávok za určité obdobie a možnosť vygenerovať PDF so všetkými objednávkami za zvolené obdobie. Upravené štýly nákupného procesu. Pribudli 2 nové stavy objednávok: Meškanie platby, Meškanie objednávky. Stavy objednávok sa automaticky prepínajú, na základe meškania platieb / dodávok. Farebné rozlišovanie stavov objednávok. Odosielanie e-mailov klientovi pri zmene stavu objednávky.
Newsletter Posielanie príloh a obrázkov ako súčasť e-mailu.
SEO Nástroj na logovanie a opravu neexistujúcich stránok a súborov.
Nová knižnica
jQuery Selectboxes jQuery Selectboxes 2.2.4
Calendar Knižnica na generovanie kalendárov.
Exports Exporty do najčastejšie používaných formátov: csv, xls, xml, rss, atom.
cmsMetric Metódy knižnice: address(), cmToIn(), gps(), gpsDecToDms(), gpsDmsToDec(), inToCm(), volumeConvert(), weightConvert()
Update knižnice
Google Analytics Doplnené triedy pre elektronický obchod.
cmsUrl Nová metóda getCookieDomain().
jQuery jQuery 2.0.3
TinyMCE TinyMCE 4.0.2
Page archive Možnosť nastaviť počet archivovaní stránok a čas ich automatického zmazania.
cmsString Pribudli nové metódy: itemsReplaceString(), getItemFromExplodedText()
cmsArray Pribudli nové metódy: toXML()
cmsHeader Pribudli nové metódy: csv(), js(), png(), temporaryRedirect(), temporaryUnavailable(), xls()
cmsHTML Pribudli nové metódy: emailLink()
cmsPrice Upravené nastavovanie akciovej ceny. Prerátavanie cien medzi jednotlivými menami. Metóda removeFormating() sa stala statickou.
cmsUrl Pribudli nové metódy: full()
Iné
Ľavé menu redakčného systému sa pohybuje pri scrollovaní stránky.
V šablóne redakčného systému sa nad ľavým menu zobrazuje formulár pre skok na ID stránky.
Bugfix
listCreator Do listCreator triedy boli pridane metódy: setURL, setPageRange, setItemCountPerPage. Ponastaveni týchto hodnôt treba zavolať metódu usePager
Forms Nekontroloval sa obsah hodnoty tmp_required. Pre uvedené nevyplnené polia vypíše chybovú hlášku "Povinný údaj.".
Google Maps Každé info okno má odteraz vlastný javascript identifikátor.