v3.1.0

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
Nový modul
Templates možnosť prehliadať a uploadovať templaty priamo pomocou redakčného systému, implementovaný syntax highlighter
Options modul na správu príznaku. Boli sem presunuté príznaky z modulov a komponentov.
Installer tool modul na inštaláciu nástrojov projektu
Private messages Posielanie súkromných správ medzi používateľmi. Možnosť nastaviť notifikáciu na e-mail.
Update modulu
Installer module zobrazovanie príznakov zabezpečuje modul options
Installer component zobrazovanie príznakov zabezpečuje modul options
Settings všetky nastavenia sa ukladajú do jedného súboru project.ini. Ostatné konfiguračné súbory boli zmazané.
Newsletter modul bol presunutý do kategórie "Marketing"
User groups Doplnené rôzne kontroly na práva používateľov. Pridaná funkcia na doplňovanie špeciálnych práv jednotlivých modulov.
E-mail Možnosť definovať SMTP server pre odosielanie pošty.
Private messages Možnosť rozoslať hromadne súkromné správy všetkým registrovaným používateľom, alebo iba niektorým skupinám.
Nová knižnica
Snippet Snippet 2.0 - syntax highlighter (http://www.steamdev.com/snippet/)
Facebook Sú implementované všetky dostupné pluginy z facebook stranky a tiež php api s verziou 3.2.2.
TinyMCE Je kompletne implementovaná verzia 4.0b3. Pridaný nový plugin na správu súborov.
Gmap 3 Gmap 3 v5.1.1 - jQuery knižnica, pre uľahčenie práce s google maps
Update knižnice
jQuery jQuery 2.0
jQueryUI jQueryUI 1.10.3
FancyBox FancyBox 2.1.4
TinySort TinySort 1.5.2
TinyMCE TinyMCE je možné prepínať medzi poslednými verziami rád 3 a 4
cmsTemplate načítavanie skriptov z nástrojov
listCreator Doplnené funkcie pre jednoduchšie použitie stránkovania.
cmsPager, listCreator implementovaný pager, ktorý využíva dotaz limit a limit offset na úrovni databázy. Vyriešil sa tím problém stránkovania pri obrovskom množstve dát. Vrámci tohto update, bolo nutné upraviť aj object model pre všetky zoznamy.
jQuery jQuery 2.0.2
TinyMCE TinyMCE 4.0 stable verzia
FancyBox FancyBox 2.1.5
Template
404 template inteligentná 404 stránka. Zistí aké má web naprogramované funkcie a podľa toho zobrazí nástroje na dohľadanie požadovanej stránky.
Iné
Vytvorená nová kategória modulov Marketing.
Bugfix
HP Box Opravené zobrazovanie HP boxov na úvode - vytvorená funkcia na build HTML pre box
Pages V detaile každej stránky sa zobrazuje tlačítko na vloženie novej stránky.
Pages archivovanie stránok je presunuté a vykonáva sa až po post submit triggeri.
Users Loguje sa správny údaj, keď používateľ zle vyplní meno a heslo pri prihlasovaní.
config.php v nastaveniach sa neukladá doména. nebolo možné sa prihlásiť k používateľskému účtu. Nová funkcia getCookieDomain(), ktorá vráti názov domény do session a cookie.
Newsletter Pri posielaní cez skrytú kópiu sa e-mail pošle už iba na 100 adries naraz.
cmsTemplate Ľavý stĺpec sa už nezmenšuje pri zmenách veľkosti okna.