v3.4.3

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
  Dátum dokončenia: 14.06.2015
Update modulu
E-mail Nastavovanie typov e-mailov, pre vytváranie ďalších kategórií. Pridávanie ľubovoľných príznakov pomocou entít. Nastaviteľné Google Analytics kampane pre e-maily aj newslettre.
E-mail Nastavovanie časového limitu obdobia uchovávania odoslaných e-mailov v archíve.
Newsletter Newslettru môžeme určiť, ktorej konkrétnej skupine je možné správu odoslať.
Forms Pridaný Form trigger do nastavení, možnosť pridať spúšťanie externých scriptov do modulu.
User groups Rozsiahle úpravy modulu práv používateľov. Práva je možné určiť podrobnejšie, napr. jednotlivým prvkom v konkrétnom skripte modulu. Skupiny používateľov administrátor a programátor majú vždy možnosť nastaviť si všetky typy a stavy. Odstránená chyba, ktorá umožnila meniť niektoré práva, ku ktorým má prístup iba administrátor a programátor.