v3.4.4

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
  Dátum dokončenia: 11.10.2015
Update modulu
E-shop Položky objednávky a zľavy sa dajú z objednávky zmazať.
Users Do mena používateľa nedávať kompletnú e-mailovú adresu, ale iba všetko čo sa nachádza pred @.
Affiliate Pri vrátení peňazí uhradenej objednávky a zrušení, sa odpočíta pripísaná provízia.
Affiliate Automatická fakturácia používateľov prevádzkovateľovi affiliate.
Affiliate Oddelené provízie pre jednotlivé fakturačné profily.
Affiliate Zoznam vystavených faktúr.
Affiliate Hromadná fakturácia pre všetkých používateľov.
Affiliate V detaile používateľa je filter pre zobrazenie provízie jednotlivých fakturačných profilov.
Update knižnice
Page types Pri vložení nového typu sa automaticky nastavia práva na tento typ skupinám administrátor a programátor.
appResubmit Pribudli nové metódy: getAllValues().
Bugfix
Users Opravené nastavovanie mena používateľa, nick nebolo možné zobrazovať.
Template Opravený zdroj výpisu informácii pre inštalované nástroje.